WAT KOST EEN CURSUS ?

 

€ 60,00 Cursusgeld + € 12,50  lidmaatschap voor het lopende jaar bij start in de eerste helft van het kalenderjaar.

of

€ 60,00 cursusgeld + € 6,25 lidmaatschap voor het lopende jaar bij start in de tweede helft van het kalenderjaar.