HUISREGELS

De cursist(e) onderwerpt zich door inschrijving aan de bepalingen van de statuten/reglement van Hondenclub Fun en Focus  

 

Leeftijd cursist: 
 Jeugd tussen de 14 en 16 jaar mag onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan een cursus bij Hondenclub Fun en Focus. Om zelfstandig aan een cursus te mogen deelnemen dient de cursist de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

 

Beëindiging cursus: 
Door insturen van het inschrijfformulier verbindt u zich aan de gehele cursus. Bij voortijdige beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, is restitutie mogelijk.

 

Besmettelijke ziektes:
Als er aanwijzingen zijn dat de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte mag men niet aan de cursus deelnemen. De door de cursist ingeschreven hond mag ook niet deelnemen als het dier gedurende de laatste 12 maanden, voorafgaande aan de cursus, geleden heeft aan de ziekte van Carré (hondenziekte). Uw dierenarts kan u hierover informeren.

 

Entingen:
Honden dienen ingeënt te zijn tegen de meest voorkomende hondenziektes zoals Parvo, Leptospirose, Para-influenza en Kennelhoest. De inentingen voor kennelhoest is verplicht bij onze vereniging. Voor de aanvang van de eerste les dient de cursist(e) het inentingsboekje van de hond te tonen, zodat kan worden vastgesteld dat de benodigde inentingen hebben plaatsgevonden. 

 

Loopsheid:

Loopse teven mogen gewoon deelnemen aan de cursus. maar men is wel VERPLICHT om dit even te melden aan de instructeur, en u dient eventueel de hond een loopsheidbroekje aan te trekken.

 

Verhindering en afwezigheid zonder afmelding: 
Indien u verhinderd bent een les bij te wonen, dient u dit tijdig aan uw instructeur door te geven. Wanneer u driemaal zonder bericht afwezig bent geweest, vervalt uw inschrijving voor de betreffende cursus zodat er plaats gemaakt wordt voor iemand van de wachtlijst.

 

Afwezigheid met  afmelding:    
Voor de opvoedingscursussen geldt: Mist u vier of meer lessen met afmelding dan kunt u de cursus afmaken maar ontvangt u geen certificaat van deelname.
Voor de cursussen E.G. en V.E.G. geldt dat u minimaal 6 lessen moet volgen om beoordeelt te kunnen worden. 
Voor de behendigheidscursussen geldt: Mist u 4 lessen met afmelding dan kan de cursus worden afgemaakt, maar kunt u slechts buiten mededinging meedoen aan de afsluitende wedstrijd.


Aansprakelijkheid: 
De cursist(e) doet aan de cursus mee op eigen risico. Schade van welke aard dan ook kan nooit op Hondenclub Fun en Focus en/of haar leden worden verhaald. Wij raden u aan na te gaan of u verzekerd bent tegen schade die door uw hond veroorzaakt zou kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u een W.A.- extra verzekering af te sluiten.

 

Klachtenprocedure van Hondenclub Fun en Focus

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

 

Bespreek uw klacht eerst.

Wij houden niet van ontevreden cursisten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek u ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met u instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag! Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met één van de leden van het bestuur.

 

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op via de mail omschrijven en ter attentie van HET BESTUUR van de hondenclub versturen. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.