NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 

 

Dinsdag 12 maart is de jaarlijkse ALV van de vereniging, dit jaar is aanwezigheid belangrijk in verband met de goedkeuring van onze nieuwe statuten.

 

Zie hier voor meer informatie en alle stukken: ALV 2024

Na de ALV is er een lezing van Jonie Frencken van Hond en Gezin

KIENEN

Op woensdag 8 november gaan we kienen bij Fun en Focus, we hopen hiermee onze clubkas weer wat te spekken.

Al onze leden hebben mail gehad met de informatie van deze avond.

 

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering - Dinsdag 14 juni 2022 - 19:30 uur - Kantine Fun en Focus

 

We nodigen al onze leden uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering.

Hieronder en via de link bij de stukken vindt u de agenda van deze vergadering:


● Opening
● Ingekomen stukken
● Terugblik 2021
● Jaarverslag Secretaris
● Jaarverslag Penningmeester
● Kascontrole
● Begroting 2022
● We kijken vooruit ......
● Rondvraag
● PAUZE

 

Na de pauze gaan we verder met de lezing ‘Wat zegt ie nou?’ Deze lezing wordt gegeven door Geerd de Rooij en gaat over communicatie tussen honden en van mens tot hond. Je krijgt meer inzicht in hoe honden communiceren en wat je zelf kunt doen om de communicatie met je hond te verbeteren. Je kunt elkaar beter leren begrijpen en daardoor een hechtere band met je hond kunt krijgen.

 


Beste cursisten en aanstaande cursisten,

 

Wij wensen u namens het hele team van Hondenclub Fun en Focus het allerbeste voor 2022. 

 

Onze cursussen staan gepland met startdatums 16 (zondag), 17 (maandag) en 20 (donderdag) januari. We zijn druk bezig met het indelen van de groepen en lessen op deze dag en avonden. We gaan hier gewoon mee door en zullen u na het weekend berichten over uw groep, instructeur en bijbehorende lestijd. Helaas kunnen we ook dit keer de cursus niet starten met een theorieavond omdat de maatregelen dat nog niet toelaten, die zou namelijk plaats moeten vinden voordat de persconferentie van 14 januari geweest is. 

 

Het kan echter zo zijn dat we tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari te horen krijgen dat de lockdown verlengd gaat worden en dat we helemaal nog niet mogen starten. De gemeente stuurt ons na een persconferentie altijd een bericht waarin de voor ons, bewoners van het sportpark, specifiek geldende regels medegedeeld worden. Dit is altijd overeenkomstig met de uitkomst van de persconferentie er worden op gemeentelijk niveau geen uitzonderingen gemaakt. 

Mocht de lockdown dus verlengd gaan worden dan hebben wij in dat geval wel de indeling al klaar en zal deze blijven zoals die is en schuift deze in zijn geheel door naar de eerstvolgende datum dat we mogen starten. Mocht het wel mogelijk zijn om op de zondag te starten maar nog niet op de maandag- of donderdagavond dan zullen we gedeeltelijk opstarten en lopen dit seizoen de cursussen niet gelijk. Wij realiseren ons dat we hierdoor niet iedereen even snel cursus aan kunnen bieden maar helaas zit er niets anders op dan de opgelegde maatregelen op te volgen. Verzoeken sturen om dan eventueel naar de zondag over te stappen moeten we helaas afwijzen omdat onze capaciteit op de zondag niet meer groepen aan kan dan we nu in plannen. 

 

Iedereen ontvangt dus na het weekend van ons een mail met de gegevens van uw groep, instructeur en lestijd en afhankelijk van de persconferentie zullen wij u daarna weer berichten als de start uitgesteld wordt.

 

Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd mailen.

 

Namens het bestuur,

Marijke de Rooij (voorzitter)


Beste leden,

 

Corona houdt ons nog steeds in de greep zoals jullie allemaal wel zullen merken. Alle maatregelen zijn weer aangescherpt maar gelukkig mogen we wel doortrainen op de hondenclub.

Wij kunnen dus de laatste lessen van dit seizoen gewoon door laten gaan met een aantal afspraken. In de kantine wordt nog steeds koffie, thee, fris en een warme hap verkocht maar bij binnenkomst dient u wel uw QR code te laten scannen. Voor toiletgebruik hoeft dit niet.

Alle buitensporten en groepslessen buiten mogen doorgaan maar helaas zonder toeschouwers, dat geldt ook voor ons. Dus helaas moeten kinderen en familieleden de laatste lessen thuis blijven of in de kantine wachten (met scan QR code).

 

Verder blijven de basisregels van kracht voor iedereen:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent.
  • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

  • Geef andere mensen geen hand.

  • Was vaak en goed uw handen.

  • Hoest en nies in uw elleboog.

  • Zorg voor frisse lucht in huis.

 

Het bestuur,

november 2021


Beste leden,

 

Ondertussen zijn bijna alle groepen weer gestart en kunnen we zeggen dat we weer volop aan het trainen zijn. De laatste versoepelingen en het daarop volgend bericht van de gemeente geeft ons de ruimte om ook de groepsgrootte weer aan te mogen passen. In de huidige indeling zullen jullie hier en daar iets van merken maar misschien ook niet.

 

De versoepelingen geven ons ook de mogelijkheid om het terras buiten te gebruiken voor een kop koffie op thee. Hier gaan we zeker gehoor aan geven omdat de kantine zelf helaas nog niet open mag voor publiek.

 

Hondenclub Fun en Focus
Mei 2021


Beste leden,

 

Omdat er voorlopig nog geen zicht is op volledige hervatting van de activiteiten hebben wij als bestuur en instructeursteam besloten om in aangepaste vorm op te starten. Dat betekent dat we alleen de opvoedlessen weer van start hebben laten gaan. Dit zijn de pups, pubers en basiscursisten.  Er zijn groepjes gemaakt van 2 personen en 1 instructeur want meer is niet toegestaan door de gemeente. De lessen zijn ingekort naar 30 minuten maar omdat de les met 2 cursisten veel intensiever is zal dat lang genoeg zijn. Omdat er nu veel meer groepen gemaakt moesten worden hebben we de trainingsmomenten zelfs uit moeten smeren over meer dagen/avonden in de week. 

 

Zodra er meer versoepeling komt zullen we de groepen samen kunnen gaan voegen en weer ruimte creëren om ook de andere cursussen weer op te starten. Maar helaas moeten de sporthonden dus nog even wachten.

 

Mocht je tussentijds opvoed- of trainingsvragen hebben dan mag je die altijd mailen naar funenfocus@gmail.com  overige vragen kunnen naar ledenadministratie@hondenclubfunenfocus.nl 

 

Hondenclub Fun en Focus
Februari 2021


Aan al onze leden,

 

We hebben allemaal kunnen lezen, horen en zien dat het niet goed gaat met de COVID-19/Corona-besmettingen in ons land. Daarom zijn er tijdens de laatste persconferentie weer nieuwe maatregelen afgekondigd. We hebben in samenspraak met gemeente, bestuur en onze instructeurs een besluit genomen. Een besluit wat voor ons niet makkelijk te nemen was want we willen zoveel mogelijk hondeneigenaren helpen bij het opvoeden van hun trouwe viervoeter.

 

De maatregel geeft ruimte om in groepsverband tot maximaal 4 personen samen te komen, 3 cursisten en 1 instructeur. Dat betekent dat wij sommige groepen in drieën zouden moeten verdelen om iedereen les te kunnen geven. Dat vraagt om organisatie maar het vraagt ook veel van onze vrijwilligers, 1 lesuur worden er 3 en voor sommige, die meerdere lessen geven, het dubbele of driedubbele. Dat is veel gevraagd aan onze vrijwilligers die dit als hobby doen en ook allemaal een gezin en een baan hebben waar ze voor op de been moeten blijven. Daarom hebben wij als bestuur besloten dat we die inzet niet van onze vrijwilligers kunnen vragen, we willen ook voor hun de risico's en belasting acceptabel houden.

 

Het bestuur heeft besloten om de cursussen met 4 weken op te schorten in de hoop dat we 15 november elkaar weer kunnen ontmoeten op ons trainingsveld. In de tussenliggende tijd zijn we bereikbaar voor vragen en adviezen via mail of telefoon en blijven we u voorzien van informatie zodat u niet stil hoeft te zitten.

Mocht u tegen problemen aanlopen neem dan contact met ons op dan kunnen we kijken of er een oplossing te creëren is. 

 

Namens het bestuur willen u bedanken voor het begrip, want alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Ton van de Berg

Voorzitter Hondenclub Fun en Focus     


Theorielessen

Ieder cursus start met een info-/theorieles

  • Deze informatie ochtend is bij de start van iedere cursus voor alle nieuwe cursisten van de puppy- , puber- en  basiscursus op zondag om 10:00 uur in de kantine (zonder hond)
  • Tevens wordt er tijdens de informatieochtend ook een kleine theorie gegeven.
  • Waarom theorie? Wij als hondenschool vinden het heel erg belangrijk dat u als eigenaar van een pup of jonge hond ook duidelijk weet wat uw hond nu eigenlijk bedoelt. Een hond communiceert namelijk ook, maar niet zoals wij mensen dat doen, maar op een heel andere manier. Via dit stukje theorie willen wij u als hondeneigenaar deze signalen graag uitleggen.