OPVOEDEN

PUPPY CURSUS

Het is erg belangrijk dat u met de opvoeding van de hond op zeer jonge leeftijd begint. Als een goede opvoeding achterwege blijft, kan dit vervelende gevolgen hebben. We zien helaas maar al te vaak mensen met een hond die zij niet onder controle hebben. Niet alleen het gedrag van de hond ten opzichte van de eigenaar, maar ook het gedrag tegenover andere honden en andere mensen laat nogal eens te wensen over. Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld om hondeneigenaren op een positieve manier te ondersteunen bij het aanleren van gewenst gedrag. Het uitgangspunt bij de Puppycursus is om op een speelse, positieve wijze uw hond de eerste beginselen van een goede opvoeding bij te brengen en uw hond te leren hoe hij/zij zich als "huisgenoot" dient te gedragen.

 

De relatie tussen u en uw hond staat bij deze cursus centraal. Er wordt in deze cursus veel tijd besteed aan het leren begrijpen van uw hond en het aanleren van enkele basisvaardigheden zoals zit, af (liggen), lopen aan de lijn, samen spelen, iets loslaten en hierkomen.  Wij trachten u dus een basis te geven van waaruit u desgewenst in de toekomst verder kunt.

 

De Puppycursus omvat 10 lessen van 45 minuten. De cursus wordt afgesloten met een fun les.  Degene die hieraan deelnemen, ontvangen een certificaat van deelname. Na deze cursus kunt u bij onze Hondenclub deelnemen aan de vervolgcursus de Pubercursus.

 


PUBERCURSUS

De Pubercursus volgt automatisch op de Puppycursus omdat het de volgende levensfase is waar uw pup in terecht komt. De fase waarin ze ondeugend worden, grenzen opzoeken en soms onhandelbaar lijken te zijn. Wij gaan u in deze cursus handvatten aanreiken om naast de basisoefeningen leuk bezig te kunnen zijn met uw hond. We loodsen u door deze soms lastige periode heen en helpen u om toch een team te vormen.

 

Een aantal oefeningen die we tijdens deze cursus doen zijn

Aandacht voor de baas

Zit

Lig / Af

Lopen aan ontspannen lijn

Spelen met de baas

Negeren van afleidingen

Rustig op de plaats blijven

Hier komen

 

De Pubercursus omvat 10 lessen en aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Na deze cursus kunt u bij onze Hondenclub deelnemen aan de vervolgcursus de EG-cursus.

 

BASISCURSUS

In de Basiscursus behandelen we dezelfde inhoud als bij de Pubercursus alleen aangepast op de honden in de groep.

 

De basiscursus omvat 10 lessen en aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Na deze cursus kunt u bij onze Hondenclub deelnemen aan de vervolgcursus de EG-cursus.