OPVOEDEN VAN UW PUP OF PUBER

PUPPY CURSUS

Het is erg belangrijk dat u met de opvoeding van de hond reeds op zeer jonge leeftijd begint. Als een goede opvoeding achterwege blijft, kan dit vervelende gevolgen hebben. We zien helaas maar al te vaak mensen met een hond die zij niet onder controle hebben. Niet alleen het gedrag van de hond ten opzichte van de eigenaar, maar ook het gedrag tegenover andere honden en andere mensen laat nogal eens te wensen over.

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld om hondeneigenaren op een positieve manier te ondersteunen bij het aanleren van gewenst gedrag. Het uitgangspunt bij de Puppycursus is om op een speelse, positieve wijze uw hond de eerste beginselen van een goede opvoeding bij te brengen en uw hond te leren hoe hij/zij zich als "huisgenoot" dient te gedragen.

De relatie tussen u en uw hond staat bij deze cursus centraal. Er wordt in deze cursus veel tijd besteed aan de socialisatie van uw hond en aan het aanleren van enkele basisoefeningen, zoals zit, af en komen. Ook samen spelen, brengen en wandelen zonder trekken komen aan bod. Wij trachten u dus een basis te geven van waaruit u desgewenst in de toekomst verder kunt.

 

De Puppycursus omvat 10 lessen van een uur. De cursus wordt afgesloten met een fun les.  Degene die hieraan deelnemen, ontvangen een clubcertificaat . Na deze cursus kunt u bij onze Hondenclub deelnemen aan de vervolgcursus de PUBER cursus.